1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Benelüks ve Fransa ekonomileri Kovid-19'dan sert etkilendi
Benelüks ve Fransa ekonomileri Kovid-19'dan sert etkilendi

Benelüks ve Fransa ekonomileri Kovid-19'dan sert etkilendi

Kapanmalar ve çeşitli kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle geçen yıl Fransa, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'da ekonomiler daraldı, işsizlik ve kamu borçları arttı.

A+A-

Avrupa'da, 2020'nin mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılması ve vaka sayısındaki artışla mücadele için alınan önlemler Fransa'nın yanı sıra Benelüks ülkelerinin (Belçika, Hollanda, Lüksemburg) ekonomilerini de olumsuz etkiledi.

salgınla mücadele amacıyla uygulamaya konulan tedbirler sonucu Benelüks ülkeleri ile Fransa'nın reel ekonomileri, finansal piyasaları ve kamu maliyeleri önemli ölçüde bozulma yaşadı.

Kapanma ve çeşitli kısıtlayıcı tedbirler sonucu söz konusu ülkelerin ekonomileri geçen yıl daralırken, işsizlik ve kamu borçları da önemli miktarda arttı.

Belçika, 2022'de bile 2019'daki ekonomik seviyesine ulaşamayacak

Açık bir ekonomiye sahip ve küresel arz zincirine yüksek oranda bağlı olan Belçika, salgının sert biçimde etkisine maruz kaldı. Kovid-19'un gerek ilk dalga gerekse ikinci dalgasında mağazaların, restoranların ve turistik tesislerin kapanması ve uygulamaya konulan çeşitli kısıtlayıcı tedbirler iç talepte ciddi düşüşe neden oldu.

Bununla birlikte özellikle AB ülkelerinin birbirlerine sınırlarını kapatması ve küresel arz zincirinde yaşanan kesintiler piyasaların güvenini zedeledi.

Önlemlere rağmen salgının sürmesi ve ekonomik belirsizliklerin devam etmesi işsizlikte de artışa neden oldu. Düşen talep ve arz zinciri sorunları yatırımların da aşağı inmesi ile sonuçlandı.

Uygulanan tedbirler ve hanehalkı tüketiminin düşmesi, Belçika GSYH'sinin ilk iki çeyrekte sert biçimde daralması ile sonuçlandı.

Ülke ekonomisi 3'üncü çeyrekte tedbirlerdeki yumuşama ile bir ölçüde toparlansa da henüz açıklanmamış olan 4'üncü çeyrekte yeniden kısıtlayıcı tedbirlerin devreye girmiş olması tekrar sert bir düşüşe işaret ediyor.

2019'da yüzde 1,7 oranında büyüyen Belçika ekonomisinin, salgın nedeniyle geçen yıl yüzde 8,4 daralması bekleniyor.

AB tarafından yapılan çeşitli ekonomik çalışmalar, Belçika'nın 2022 yılında bile 2019'daki ekonomik seviyesine ulaşamayacağını ortaya koyuyor.

Kapanma ve sosyal mesafe kurallarının ülkede iç talebi sadece 2020'de yüzde 10 düşürmesi beklenirken, istihdamın da yüzde 0,7 oranında azalması öngörülüyor.

Kriz ve tedbirlerin ülkedeki vergi gelirlerini önemli ölçüde azaltması, özellikle sosyal ve sağlık harcamalarının artması kamu borcunun yükselmesini kaçınılmaz bir hale sokuyor. Kamu borcunun milli gelire oranının 2019'daki yüzde 98 seviyesinden 2020'de yüzde 118'e çıkması, işsizliğin ise 5,4'ten 5,9'a tırmanması bekleniyor.

Arz zinciri kesintileri ile talepteki belirsizlikler sonucu yatırımların geçen yıl yüzde 14 düşmesi öngörülüyor.

Özellikle otel, restoran ve perakende gibi hizmet sektöründeki işletmeler salgından en sert etkilenenler oldu. Belçika, özellikle salgından etkilenen sektörlerde çalışanlara çeşitli istihdamı koruma programları ile mali katkı sunuyor.

Önlemler çerçevesinde eğlence yerleri, restoran ve kafeler kapatılırken, şirketlerin evden çalışma düzenine geçmesi istendi. Zorunlu ihtiyaçların giderilebileceği market, kasap ve eczane gibi işletmeler dışındaki iş yerleri de kapatıldı.

Belçika hükümeti, ekonomik açıdan zor durumdaki firmalar için vergi ertelemesi, likidite desteği, çalışanların geçici işsizliğe daha kolay erişimi, serbest meslek sahiplerinin de geçici işsizlikten faydalanabilmesi, krizden etkilenen işletme ve hanelerin borçlarının ertelenmesi, serbest meslek sahipleri ve işletmeler için gelir vergisi, stopaj vergisi, KDV ve sosyal güvenlik primlerinin ertelenmesi gibi uygulamaları devreye aldı. 

Fransa'da yüzde 3 seviyesinde olan bütçe açığı yüzde 10,5'e ulaştı

Fransa, Avrupa'da salgından büyük darbe alan ülkeler arasında yer aldı.

Turizm ve havacılık gibi salgından en fazla etkilenen alanlarda yoğun faaliyetleri olan Fransa, geçen yıl salgından sert şekilde etkilendi.

Ülkenin ihracatı ile birlikte döviz girdilerinde önemli azalma bekleniyor. Ekonomik belirsizliklerin devamı ve finansal sorunlardan ötürü özel sektör yatırımlarının da azalması öngörülüyor.

Fransa'da geçen yıl GSYH'nin salgın nedeniyle yüzde 9,5 azalması bekleniyor. Olumsuz ekonomik etkilerin özellikle sıkı kısıtlamaların yürürlüğe girdiği ve iç talebin daraldığı ikinci ve dördüncü çeyrekte yoğunlaştığı tahmin ediliyor.

Ülkenin salgından en fazla etkilenen alanlarını turizm, konaklama, ulaşım ve restoran gibi çeşitli hizmet sektörleri oluşturdu.

Fransa'da 2019'da yüzde 3 seviyesinde olan bütçe açığının geçen yıl yüzde 10,5'i bulması bekleniyor.

Kapanmanın ekonomiye olumsuz etkisi, ülkede vergi gelirlerinin azalması ve sosyal desteklerin artması ile sonuçlandı. Salgının etkileri ile mücadele için alınan tedbirler, kamu maliyesine de yansıdı. Sağlık, işsizlik ve diğer sosyal harcamalar ile vergi muafiyetleri ve işletmelere desteklerin büyük maliyeti gelecek yıllarda netlik kazanacak.

Fransa'da 2019'da yüzde 98,1 olan kamu borcunun GSYH'ye oranının geçen yıl yüzde 115,9'a ulaşması bekleniyor. İşsizliğin ise yüzde 8,5 seviyelerinde sabit kalması öngörülüyor.

Fransa'da salgın tedbirleri kapsamında kapatılan işletmelere çeşitli kamu yardımları yapılıyor. Bu kapsamda, sosyal güvenlik prim ödemeleri muafiyetleri, devlet garantili krediler, vergi ödemelerinin süresinin uzatılması, şirket desteklemeleri, kısmi işsizlik programı, küçük işletmelere yönelik dayanışma fonu ile çeşitli yardımlar sağlanıyor.

Bütçe disipliniyle ünlü Hollanda'nın 2020'de yüzde 7,25 açık vermesi bekleniyor

Ticaret, turizm, tarım, hayvancılık ve sosyal hakları ile ünlü Hollanda da salgından sert biçimde etkilendi.

Ülke ekonomisi salgının başlamasıyla 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 1,5, ikinci çeyrekte ise yüzde 8,5 daraldı.

Yaz başlarında tedbirlerin yumuşaması ile 3'üncü çeyrekte toparlanmaya başlayan Hollanda'nın, ikinci dalganın başladığı yılın son çeyreğinde de sert biçimde küçülmesi bekleniyor.

Hollanda'da ekonominin salgın sonucu 2020'de yüzde 5,3 daralması öngörülüyor. GSYH'nin 2019 seviyelerine ulaşmasının ise en az 2023'ü bulacağı tahmin ediliyor.

Ülkede uygulanan kısıtlamaların ekonomik faaliyetlere olumsuz etkisi ile tüketici güveninin düşük seyredeceği beklentisi öne çıkıyor.

Hollanda'da işsizliğin kriz öncesindeki yüzde 3,4 seviyesinden 2020'de yüzde 4,4'e çıkması ve istihdam piyasalarındaki toparlanmanın oldukça yavaş gerçekleşmesi bekleniyor.

Bütçe disipliniyle ünlü Hollanda'nın salgın sonucu 2020'de yüzde 7,25 açık vermesi öngörülüyor. Ülke vergi gelirlerinin Kovid-19 nedeniyle azalması ve sosyal harcamaların da artması kaçınılmaz duruyor.

Hollanda'da kamu borçlarının milli gelire oranının kriz öncesindeki yüzde 48,7 seviyesinden 2020'de yüzde 60'a çıkması ve bu artışın gelecek yıllarda da devam etmesi bekleniyor.

Ülkede, salgının yayılması ile zorunlu ihtiyaçların karşılanabileceği iş yerleri dışındaki bütün mağazalar kapatıldı. Salgın sebebiyle ortaya çıkan istihdam sorununa yönelik olarak işveren ve iş arayanları bir araya getirmek için platform kuruldu.

Çalışma saatlerine yönelik tedbirler, evden çalışmaya öncelik, KOBİ'lerin kredilerle desteklenmesi, bankalarca borçların ertelenmesi, salgından etkilenen işletmelerin gelir ve kurumlar vergisi ödemelerinin ertelenmesi, küçük işletmelere gelir yardımı, ciro kaybeden firmalara sübvansiyon gibi çeşitli kamu desteklemeleri sağlandı.

Lüksemburg'da işsizliğin yüzde 5,6'dan yüzde 6,6'ya tırmanması bekleniyor

Salgın, Avrupa'nın en zengin ülkelerinden biri olan Lüksemburg ekonomisini de vurdu.

Uygulanan tedbirler ve kapanmalar nedeniyle 626 bin nüfuslu ülkede, ekonomik aktivite ilk çeyrekte durma noktasına geldi.

Özellikle komşu AB ülkelerinin sınırlarını kapatması, nüfusunun önemli bir kısmı daha uygun maliyetli olduğu için komşu ülkelerde ikamet eden Lüksemburg'da çeşitli sıkıntılara neden oldu.

Ülkenin, görece küçük boyutu ve finansal hizmetler odaklı ekonomisi sayesinde evden çalışmaya daha hızlı uyum gösterdiği belirtiliyor.

Kişi başı gelirin 100 bin avronun üzerinde seyrettiği Lüksemburg'da ekonominin 2020'de yüzde 4,5 daralması öngörülüyor.

Lüksemburg'da 2019 yılında yüzde 2,4 fazla veren bütçenin, 2020'de yüzde 5,1 açık vermesi bekleniyor. Toplam vergi gelirlerinin ise 2020'de yaklaşık yüzde 10 azalacağı tahmin ediliyor.

2019'da yüzde 22 olan toplam borçların GSYH'ye oranının 2020'de yüzde 25,4'e çıkması ve bu artışın birkaç yıl daha devam etmesi öngörülüyor.

Ülkede işsizliğin de 2019'daki yüzde 5,6 seviyesinden 2020'de yüzde 6,6'ya tırmanması bekleniyor.

Lüksemburg'da serbest çalışanlara ve salgından etkilenen işletmelere doğrudan yardım sağlanıyor. Kamu, kısa çalışma ödeneğine önemli ölçüde katkı sunuyor. Kovid-19'dan etkilenenlerin vergi ödemelerine de kolaylıklar getirildi.

AA

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.